Masker als Medicijn is een bijzondere  retraite waarin TranceDans, Ceremonie, Creativiteit en Expressie centraal staan.We maken een persoonlijk KrachtMasker.

Een symbool van jouw Essentie,

een persoonlijk Medicijn.


Wanneer je een MaskerDans doet,

maak je een diep  contact met je energie.

En net zoals een rivier zich langzaam

een bredere weg baant doorheen een oud gebergte, vindt je energie ook een pad

en wordt het steeds makkelijker om

hem écht te gaan leven!

Je zal stromen vanuit je essentie,

vanuit je wilde, ongeschonden natuur.


Wanneer we een Masker opzetten Transformeren we onszelf!


Maskers kunnen op veel manieren

gebruikt worden.


In de therapie, wordt ernaar gestreefd

om maskers te laten vallen,

om te tonen wie je écht bent.


Tijdens Karnaval en Halloween gebruiken

we maskers om iemand anders te worden.

Het kan ons helpen onze eigen beklemmende mentale maskers van wie we denken te zijn

te laten varen. We doen dan ook eens dingen die we zonder dat masker niet durven.


In sjamanistische culturen worden ook maskers gebruikt. Ze zijn  gebaseerd op visioenen van sjamanen. Deze ceremoniële maskers worden niet gebruikt om iemand te verbergen, maar om een gezicht te geven aan een energie die ginds wacht, om hier te komen. Al dansend brengt de maskerdrager

de energie in het hier en nu.voorjaar 2010

Binnen het TrancedansRitueel

(traditie Frank Natale) is een MaskerDans het enige moment dat de danser geen blinddoek draagt.


Er zitten vaak veel blokkades op onze creativiteit. Een creatief proces  loopt

vaak parallel aan hoe we in de wereld staan, hoe we  vanuit onze Essentie trachten te leven.

Door dit proces bewust aan te gaan, ruimen we oude overtuigingen en angsten op en maken plaats voor Eigenwaarde en Kracht.


En er is meer...

Beelden, gevoelens, gedachten,

symbolen en lessen die we tijdens een TranceDans, in onze dromen of op andere bijzondere momenten ervaren, krijgen soms geen bestaansrecht in ons dagelijks leven.

Vaak omdat we ze niet begrijpen of niet kunnen plaatsen. Wanneer we ze vorm

geven, geven we ze bestaansrecht.

We eren onze ervaringen en gaan een

relatie aan met hen.

Zo kan begrip en inzicht groeien.

Het maken van een persoonlijk Krachtmasker is een ceremoniële gebeurtenis.

Het tastbaar maken van visioenen,

inzichten en symbolen herinnert ons

aan onze Spirituele Identiteit, voedt

onze Essentie en geeft ons Kracht.


Ik nodig je uit om een bijzonder avontuur

aan te gaan...

Een helende reis, uit je hoofd, naar je hart.


 

                  Leg uw dagelijkse huid af,

                   trek een gewaad van kracht aan.

                   Verwissel van vel, strek u uit.

                   U zult een ander deel van uzelf

                   zien en worden...